Privacyprotocol

Moederschoot.nl werkt conform een Privacyprotocol:

1. Naam:

Yvonne Panhuijsen werkt als verliesconsulente/ rouwbegeleidster.

Zij begeleidt ouders en (echt)paren die geconfronteerd worden met een miskraam, het beëindigen van een zwangerschap, een te vroeg geboren-gestorven kindje of een kindje dat niet lang geleefd heeft en ouders die besluiten hun zwangerschap af te breken.

Tevens begeleidt zij ook ouders en (echt)paren die geconfronteerd worden met een kind dat ongeneeslijk ziek is en onverwacht komt te overlijden.

Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en diensten beschikt Yvonne Panhuijsen over uw persoonsgegevens die via haar website, haar emailadres of op andere wijze tot haar beschikking zijn gekomen.

2. Persoonsgegevens betreffen:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • E-mail

3. Doel verwerkingen:

Yvonne Panhuijsen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor het begeleiden van de client(en).

4. Verstrekken aan derden:

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend en alleen in overleg met cliënt(en) aan derden worden verstrekt indien strikt noodzakelijk.

5. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens:

Mocht U uw gegevens willen wijzigen of verwijderen, neem in dat geval contact op met Yvonne Panhuijsen.

6. Klachten over de verwerking:

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt U contact opnemen met Yvonne Panhuijsen en uw klacht kenbaar maken.

Mocht U er niet uitkomen, dan kunt U ook een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgevens, tel: tel.nr.: 088-1805 250, of U kunt een mail sturen naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.