Kennismaking

Ik ben Yvonne Panhuijsen, geboren in 1963, woonachtig te Nijmegen, Verliesconsulente en Ritueelbegeleidster.

yvonne

Na de middelbare schoolopleiding studeerde ik twee jaar aan het conservatorium. Toch brachten de viool- en zanglessen mij niet wat ik hoopte. Ik stopte en werd au pair in Londen.

Daar ik niet precies wist wat ik echt wilde besloot ik een opleiding voor directiesecretaresse te volgen bij Schoevers. Via een baan in het bedrijfsleven werd ik uiteindelijk medisch secretaresse.

Om gehoor te geven aan een onbestemd verlangen dat op de achtergrond steeds aanwezig was gebleven, begon ik met de vierjarige opleiding van de psychologie van Carl G. Jung. Welke ik door het maken van een scriptie, met succes heb weten te beëindigen.

Ik verkreeg goed inzicht in mijzelf, mijn leven en verantwoordelijkheden en leerde dat ik iedere dag opnieuw een keuze kan maken ten aanzien van wat ik wel of niet wil.

Sindsdien is mijn kwaliteit van leven aanzienlijk verbeterd. Nu leef ik veel bewuster iedere dag opnieuw; ben ik veel beter in staat mijn eigen leven te creëren vanuit een innerlijk weten en een diep geloof in dat wat en wie ik ben.

Mijn onbestemd verlangen is vervuld en heeft mij als een soort kompas de weg van mijn ziel gewezen. Later in mijn leven zou blijken dat mijn onbestemde verlangen nog niet klaar was met ‘zingen’ en er diende zich een volgende passie aan. Het begeleiden van mensen die geconfronteerd worden met verlies. Zoals bijvoorbeeld, het verlies van uw gezondheid, uw baan of van een dierbare.

In het bijzonder heb ik mij toegelegd in het begeleiden van ouders en (echt)paren die geconfronteerd worden met een miskraam, beëindiging zwangerschap, een te vroeg geboren-gestorven kindje of een kindje dat niet lang geleefd heeft. Hiervoor heb ik een opleiding gevolgd “verliesbegeleiding en spirituele beleving” bij L.I.V.I.N.G. te Tiel.

Tevens heb ik een opleiding gevolgd in de kinderpalliatieve zorg, bij International Childeren’s Palliative Care Network te Utrecht.

In mijn werk als verliesconsulente zijn drie pijlers erg belangrijk: liefde, geloof en hoop. Zij vormen tevens een uitgangspunt van mijn werk.